Premontrei Kikelet Óvoda

Örömmel és tisztelettel köszöntjük Önöket és Gyermeküket a Premontrei Kikelet Óvoda honlapján. Intézményünk arra törekszik, hogy Premontrei értékek szellemében az egyházi neveléssel, a néphagyományok ápolásával, olyan emberi kapcsolatrendszer alakuljon ki óvodánkban, amelyből merít gyermek, család, a Premontrei rend és az óvoda közössége egyaránt.

Óvodánkat 1952-ben alapította az akkori gödöllői Agrártudományi Egyetem a dolgozók gyermekei számára. 1998-ban Gödöllő Város Önkormányzata átvette az intézmény fenntartását, így bővült a fogadott gyermekek köre a körzet alapján. 2021 szeptember 1-től a Gödöllői Premontrei Apátság látja el a tulajdonosi és fenntartói feladatokat.

Óvodánkban 1980-as évektől folyamatosan alakult szakmai munkánk alapja, az óvodai gyakorlatra épülő Néphagyományőrző Program. 1997. decemberében az Országos Közoktatási Intézet a 137/1996. (VII. 28.) sz. kormányrendeletben kiadott „Az óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján minősítette, és országosan választható program lett, amelynek alcíme: Néphagyományőrző, természet közeli családokkal együttműködő óvodai program.

Kötődve elődeink által lerakott értékekhez, a hagyományok tovább éltetése, átadása utódaink számára küldetésünk lett. A hagyományőrzés az egyházi neveléssel egységet alkotva óvodánk pedagógiai munkájának alapja. Erre építve tudjuk a gyermekek harmonikus fejlődését biztosítani.

A program többször hangsúlyosan érinti az óvónői minta szerepét és utal a többi óvodai dolgozó hozzáállására is. Az óvodavezető irányítása olyan testületi légkört teremt, amely a szereteten és az elfogadáson alapul. Az egyházi, hagyományápoló tevékenység összekovácsolja a közösséget és igényes munkavégzésre készteti. Az együttműködés folyamatában, az egymásra figyelés és a nevelőmunkához való viszonyulás minőségi változáson megy át. Az óvodai dolgozók egy folyamat részeivé váltak, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe. Ebben a folyamatban fontos szerep jut az alkalmazotti közösségnek, hiszen kapcsolatuk a csoport életét, óvodánk mindennapjait meghatározza. Az alkalmazotti közösség tagjaitól is elvárjuk, hogy munkájukkal, magatartásukkal, személyes példájukkal segítsék megvalósítani nevelési feladatainkat. A közösségünk összetételének alakulása:

Az óvodánk légköre az elfogadó, befogadó szeretetteljes megerősítő légkör. Magatartásunk tükrözi a gyermek és a szülő iránti tiszteletet, szeretetet. Ennek jegyében igyekszünk a mindennapokban örömet, nyugalmat és biztonságot nyújtani a hozzánk érkezők számára.

Fodor Csilla óvodavezető

Kányási Anna óvodavezető helyettes

Korsósné Hrisztov Afrodite óvodapedagógus, szakmai munkaközösség vezető

óvodapedagógusok:
Antal Katalin
Berghoffer Judit
Ortelli Erzsébet
Fibecz Alexandra
Molnár Éva
Szakadátiné Lovász Eszter
dajkák: Gecséné Juhász Anikó
Kissné Deme Erzsébet
Rinyu Ildikó
Abaházi Barbara
óvodatitkár: Földi Helga
pedagógiai asszisztens: Varga Erika
logopédus, gyógypedagógus: Mihalovics Judit
konyhai kisegítő: Kádár Ildikó
udvaros, karbantartó: Kollár Zoltán

Óvodánk négy jól felszerelt csoportban fogadja a hozzánk járó gyermekeket. Minden csoportba osztatlan, vegyes életkorú gyermekek járnak, ahol két óvodapedagógus és egy dajka néni segíti őket a mindennapokban.

Mókus csoport:
Ortelli Erzsébet, Kányási Anna óvodapedagógusok
Gecséné Juhász Anikó dajka

Nyuszi csoport:
Korsósné Hriszztov Afrodite, Szakadátiné Lovász Eszter óvodapedagógusok
Abaházi Barbara dajka

Csiga csoport:
Antal Katalin, Fibecz Alexandra óvodapedagógusok
Rinyu Ildikó dajka

Maci csoport:
Berghoffer Judit, Molnár Éva óvodapedagógusok
Kissné Deme Erzsébet dajka

Premontrei Kikelet Óvoda
telefon: +36202888359

email: ovoda@premontrei.hu
2100 Gödöllő Takács Menyhért út 2.