Premontreióvoda

Szakmai programok:
Oktatási hivatal Bázisintézményeként tudásmegosztó programok: április 03.
Iskolai beiratkozás a 2024/2025-ös évre április 18-19.
Kett-képzés április 25. du.
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének országos találkozója április 26.
Óvodai jelentkezés április 29. 8-16. április 30. 8-12.
Nyílt nap április 29. 8-12.
Tanfelügyeleti ellenőrzés június 13.
Nyári zárás július 01-26.

Kedves Szülők!

Tájékoztatásul közöljük a második félév fontosabb programjait:
Gyertyaszentelő Boldogasszony február 02.
Farsang február 7-9.
Böjti időszak húsvétig
Március 15. március 13-14.
Nyuszi várás március 26.
Húsvéti időszak március 26-április 03.
Majális április 30.
Anyák-apák napja május 6-10.
Pünkösd május 17.
Gyermeknap május 23.
Évzáró játékfűzés június 6.
nagyok búcsúnapja június 18.
ismerkedő délután augusztus 28.

BemutatkozásA Premontrei Kikelet Óvoda a Gödöllői Premontrei Apátság területén található csendes, nyugodt környezetben. Óvodánk évtizedek óta dolgozik a hozzánk járó gyermekekért, szüleikért és önmagunk megelégedésére.

A Néphagyományőrző Pedagógiai Programunk elkötelezettséget vállal a katolikus értékek és az óvodai nevelésünk időtálló hagyományai mellett. A hagyományápoló tevékenységekben szerzett élmények hozzájárulnak az összetartozás, az egymás tiszteletben tartása és a személyiség formálásához. Programunkba a népi kultúra azon elemeit építettük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori-, fejlődési sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják.

Négy vegyes életkorú, jól felszerelt csoport működik óvodánkban. Udvarunkra is méltán lehetünk büszkék, hiszen nagy területen található, nyugodt természeti környezetben. Közösségünk együttműködését segítik a közös programok, az elért eredmények, sikerek közös megélése. Óvodánk fenntartója, a Gödöllői Premontrei Apátság támogatása, lelket építő jelenléte erősíti közösségünket a nehézségek leküzdésében és a pozitív szemléletmód megőrzésében.

Nap, mint nap igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, sokat fejlődjenek. A szülőket otthonos, családias, szeretett teljes légkör fogadja, ahol biztonságban, jó kezekben tudhatják gyermekeiket. A programok sokszínűsége, a mindennapok megnyugtató hangulata megerősít minden hozzánk betérőt, hogy jó idejárni.

Óvodánkról

Örömmel és tisztelettel köszöntjük Önöket és Gyermeküket a Premontrei Kikelet Óvoda honlapján. Intézményünk arra törekszik, hogy Premontrei értékek szellemében az egyházi neveléssel, a néphagyományok ápolásával, olyan emberi kapcsolatrendszer alakuljon ki óvodánkban, amelyből merít gyermek, család, a Premontrei rend és az óvoda közössége egyaránt.

Óvodánkat 1952-ben alapította az akkori gödöllői Agrártudományi Egyetem a dolgozók gyermekei számára. 1998-ban Gödöllő Város Önkormányzata átvette az intézmény fenntartását, így bővült a fogadott gyermekek köre a körzet alapján. 2021 szeptember 1-től a Gödöllői Premontrei Apátság látja el a tulajdonosi és fenntartói feladatokat.

Óvodánkban 1980-as évektől folyamatosan alakult szakmai munkánk alapja, az óvodai gyakorlatra épülő Néphagyományőrző Program. 1997. decemberében az Országos Közoktatási Intézet a 137/1996. (VII. 28.) sz. kormányrendeletben kiadott „Az óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján minősítette, és országosan választható program lett, amelynek alcíme: Néphagyományőrző, természet közeli családokkal együttműködő óvodai program.

Kötődve elődeink által lerakott értékekhez, a hagyományok tovább éltetése, átadása utódaink számára küldetésünk lett. A hagyományőrzés az egyházi neveléssel egységet alkotva óvodánk pedagógiai munkájának alapja. Erre építve tudjuk a gyermekek harmonikus fejlődését biztosítani.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Kép

Közösségünkről

A program többször hangsúlyosan érinti az óvónői minta szerepét és utal a többi óvodai dolgozó hozzáállására is. Az óvodavezető irányítása olyan testületi légkört teremt, amely a szereteten és az elfogadáson alapul. Az egyházi, hagyományápoló tevékenység összekovácsolja a közösséget és igényes munkavégzésre készteti. Az együttműködés folyamatában, az egymásra figyelés és a nevelőmunkához való viszonyulás minőségi változáson megy át. Az óvodai dolgozók egy folyamat részeivé váltak, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe. Ebben a folyamatban fontos szerep jut az alkalmazotti közösségnek, hiszen kapcsolatuk a csoport életét, óvodánk mindennapjait meghatározza. Az alkalmazotti közösség tagjaitól is elvárjuk, hogy munkájukkal, magatartásukkal, személyes példájukkal segítsék megvalósítani nevelési feladatainkat. A közösségünk összetételének alakulása:

Az óvodánk légköre az elfogadó, befogadó szeretetteljes megerősítő légkör. Magatartásunk tükrözi a gyermek és a szülő iránti tiszteletet, szeretetet. Ennek jegyében igyekszünk a mindennapokban örömet, nyugalmat és biztonságot nyújtani a hozzánk érkezők számára.

Fodor Csilla óvodavezető

Kányási Anna óvodavezető helyettes

Korsósné Hrisztov Afrodite óvodapedagógus, szakmai munkaközösség vezető

óvodapedagógusok:
Antal Katalin
Berghoffer Judit
Ortelli Erzsébet
Fibecz Alexandra
Molnár Éva
Szakadátiné Lovász Eszter
dajkák: Gecséné Juhász Anikó
Kissné Deme Erzsébet
Rinyu Ildikó
Abaházi Barbara
óvodatitkár: Földi Helga
pedagógiai asszisztens: Varga Erika
logopédus, gyógypedagógus: Mihalovics Judit
konyhai kisegítő: Juhász Katalin
udvaros, karbantartó: Kollár Zoltán

Csoportokról

Óvodánk négy jól felszerelt csoportban fogadja a hozzánk járó gyermekeket. Minden csoportba osztatlan, vegyes életkorú gyermekek járnak, ahol két óvodapedagógus és egy dajka néni segíti őket a mindennapokban.

Mókus csoport:

Ortelli Erzsébet, Kányási Anna óvodapedagógusok
Gecséné Juhász Anikó dajka

Kép
Kép

Nyuszi csoport:

Korsósné Hriszztov Afrodite, Szakadátiné Lovász Eszter óvodapedagógusok
Abaházi Barbara dajka

Maci csoport:

Berghoffer Judit, Molnár Éva óvodapedagógusok
Kissné Deme Erzsébet dajka

Kép
Kép

Csiga csoport:

Antal Katalin, Fibecz Alexandra óvodapedagógusok
Rinyu Ildikó dajkaemail: ovoda@premontrei.hu

facebook: Premontrei Kikelet Óvoda

telefon: +36202888359

2100 Gödöllő Takács Menyhért út 2.OM 032711

Alapítvány:

Kikelet Alapítvány

2100 Gödöllő, Egyetem tér 14.

Adószám: 18679353-1-13